[Online, 2-Day] Asas Pengurusan Sumber Manusia - Implimentasi Dan Praktis
Course Information
  • 04-Jan-2023
  • Online
  • Azmi A. Bakar
  • Malay
  • RM 1360
  • 9:00am - 5:00pm

PENGENALAN

Pengurusan sumber manusia adalah pengurusan penting dan perlu di lakukan dengan baik, sempurna dan beretika oleh mana-mana organisasi tidak kira organisasi itu kecil ataupun besar. Pekerja atau sumber manusia adalah aset utama sesebuah organisasi, justeru itu ianya hendaklah diurus dengan baik selaras dengan keperluan akta dan amalan-amalan industri. 

Program ini dibangunkan untuk membina kemahiran pengetahuan kepada staff sumber manusia bagi melaksanakan fungsi mereka dengan cekap dan berkesan khususnya mendepani norma baharu.

 

 

[02] OBJEKTIF KURSUS

Setelah mengikuti modul ini, para peserta akan dapat:

• Meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu strategik dalam pengurusan sumber manusia

• Memastikan amalan dan fungsi sumber manusia yang dilaksanakan di organisasi adalah selaras dengan undang-undang buruh dan amalan industri

• Memantapkan kemahiran serta pengetahuan setiap fungsi pengurusan sumber manusia melalui kaedah/teknik yang dipelajari

• Memahami asas-asa utama di dalam Pengurusan gaji.

• Mengujudkan sistem penilaian prestasi yang sesuai dan melaksanakannya untuk tujuan produktiviti yang tinggi.

• Mengendalikan tindakan disiplin terhadap pekerja dengan berkesan.Menjaga dengan lebih baik kesihatan, keselamatan dan kebajikan pekerja bagi mencerminkan organisasi yang prihatin terhadap kepentingan pekerja.

 

 

[03] METODOLOGI

Ceramah Interaktif, Perbincangan kes dan kumpulan, latihan praktikan dan perkongsian pengalaman

 

 

[04] SASARAN PESERTA

Pengurus, Eksekutif, Kumpulan sokongan atau sesiapa sahaja yang mengendalikan fungsi pengurusan sumber manusia

 

 

[05] TARIKH, MASA & YURAN

 

Tarikh:         4-5 January 2023 (Rabu - Khamis)

Masa:          9.00am - 5.00pm

Mod:            Dalam talian/ interaktif

Peringkat:    Pemula

 

Yuran:  [ PSMB/ HRD Corp Claimable ]

 

    - Fee      -        RM 1,360

 

>> Fee includes Course Notes, Certificate of Completion and 6% Service Tax.

 

** OFFER ** 

- 10% Cashback for SST2u Learner Card+ (SLC+) members. T&Cs applied.

 

 

[06] KANDUNGAN KURSUS

 

HARI PERTAMA

 

[01] Memahami Pengurusan Sumber Manusia

• Pengenalan Kepada Pengurusan sumber Manusia

• Cabaran masa kini

     - Cabaran Pandemik
     - Cabaran IR4.0 dan digitalisasi
     - Cabaran mengurus perbezaan generasi

 

[02] Memahami Akta Kerja 1955

• Tafsiran dalam Akta Kerja

• Beberapa Seksyen Penting dalam Akta Kerja merangkumi pindaan 2022

    -  Cuti bersalin 98 hari

    -  Cuti Paterniti

    -  Waktu kerja Flexible

    -  Gangguan seksual

• Perbezaan skop mereka yang di bawah akta dan mereka yang gaji melebihi RM2000

• Beberapa Kes Kajian

 

[03] Pengambilan dan Pemilihan yang Efektif

• Perancangan sumber manusia

• Pembesaran, pengecilan, pergabungan organisasi

• Pengiklanan dan methodologi pengambilan

• Proses temuduga dan pemilihan

• Beberapa perkara pengambilan pekerja yang berkaitan dengan akta pekerjaan

• Perbincangan kes

 

[04] Pengurusan Prestasi

• Mengapa prestasi diukur
• Faktor yang menggagal pengurusan prestasi
• Kesan pada motivasi dan prestasi
• Kaedah Penilaian Prestasi berkesan
• Pengenalan kepada KPI dan Pendekatan SMART

• Latihan praktikal dan perbincangan

 

HARI KEDUA

 

[05] Pengurusan Gaji

• Memahami keperluan perundangan dalam pengiraan

• Potongan gaji
• Pengiraan Gaji lebih masa
• Pengiraan untuk tujuan pemberhentian pekerja

 

[06] Pembangunan Dan Latihan

• Perlunya membangunkan pengurusan pembangunan pekerja

• Mengenal pasti Keperluan Latihan (TNA)
• Menyediakan calendar/ pelan latihan dan bajet
• Penilaian Keberkesanan Pembangunan

• Latihan praktikal – Menyediakan TNA

 

[07] Hubungan Industri

• Akta Perhubungan industri secara am
• Mengendalikan pekerja bermasalah
• Prosedur displin dan Gndakan
• Perbezaan fungsi JTK dan Jab Perhubungan Industri

• Jenis-jenis salah laku dan hukuman

• Prosedur siasatan dalaman
• Prosedur menyalurkan rasa tak puas hati pekerja

 

[08] Menyediakan Laporan Jabatan

• Jenis-jenis laporan

• Kekerapan laporan

 

 

[07] PROFIL JURULATIH

 

AZMI A. BAKAR

HRDF Certified Trainer

 

AZMI A. BAKAR has more than 25 years of experience in training and 16 years of hands on experience in Human Resource field. He obtained his Diploma in Public Administration from Mara Technology University, Shah Alam and then pursue for Master in Human Resource Management from St. Clement University, U.K.

He had held various senior management position in large multi-national manufacturing companies such as Taiko Electronics, Sharp Manufacturing, GP Batteries, Schick- Warner Lambert, Flextronics Industries Malaysia and Mieco Chipboard Berhad.

Azmi was also a Member of Malaysian Institute of Human Resource Management (MIHRM) , Member of Malaysian Facilitator Association , Certified EQ Trainer by ITSP Asia & Stamford College , Certified NLP Practitioner by NFNLP USA, Certified Professional Trainer by MLSB and Certified NLP Coach by ABNLP USA, Certified SOIF Coach by TCSB and professional member to Malaysian Association Professional Trainers and Coaches (MAPTac).

Clients he has trained include BERNAMA, Produa, UMW Toyota, Unilever, Mitsumi Electric, BASF Petronas, Proton, Sabah Electric, Sacofa, Sarawak General Hospital, JKR Sabah, Kenanga Investment Bank, Lafarge Cement, MTBE Petronas, Lucas automotive, Sime Tyres International, Summi Rubber, Sarawak Hydro, Faber, Maybank Venture, INTAN, Univeristi PUTRA, Naza automotive, UEM, Tenaga Nasional, WR Grace, Flexsys Chemical, Mechma boiler, Sharp manufacturing, Wearnes Electronics, SMK Electronics, Kenwood, Tryotech, Pasir Gudang Edible Oil, Grandbank Yatch, Time Telecom, INTAN, ETIQA MAYBANK Insurance, MMI industries, H&R Johnson, Tanjung Pelepas Port, West Port, Port Klang Port Authority, Penang Port, Yamaha Electronics, GP Doors, Malaysian Galvanized, KOMAG USA, Pioneer, Bridgestone, Bank Industri, Sebubu Berhad Sarawak, Nestle, Brunei Ministry Of Defence, Brunei Institute of Public Administration, Brunei Road works Department, Brunei Ministry of Health, Brunei Royal Police Force , International Medical University, Samsung Corning and etc.

 

 

[08] PERTANYAAN DAN PERHUBUNGAN

Emel: yes@sst2u.com

Pertanyaan:

- General (03 - 5888 7357)

- Teo (011 - 3178 9203)

- Logesh (012 - 503 0346)

- Siti (012 - 383 8603)

- Han (019 - 323 0507)